Træningsterapi

Ofte opstår skader pga. manglende eller forkert træning. En del skader der vedrører den passive stabilitet over led, kan aflastes ved tilsvarende at forøge den aktive stabilitet, altså den muskulære styrke. Mange skader i bevægeapparatet opstår pga. asymmetri af led og muskler. Denne asymmetri kan altid ændres! Det drejer sig i bund og grund om at styrke de svage ( inhibiterede) muskler og afslappe de muskler der er i forøget spænding (hypertonus).
På denne måde kan bevægeapparatet rettes op, og skader kan elimineres eller forhindres i at opstå igen. Der er meget stor forskel på hvilket træningsprogram den enkelte patient skal have. Derfor kan to personer med samme skade få to vidt forskellige træningsprogrammer. Dette er bl.a. afhængigt af alder, køn, generel træningstilstand og eventuelle andre skader.

Træningsterapi hos Klinik Lasota

 

Læs mere om genoptræning og træningsterapi her