Massage

Massage på den korrekte måde stimulerer kredsløbet, fjerner affaldsstoffer, skaber bedre balance i muskulaturen og giver et generelt meget bedre velvære.

Det perfekte for din krop

Hvad enten det drejer sig om behandling af professionelle sportsfolk eller personer med »almindelige problemer« (hovedpine, nakke-, skulder-, rygproblemer, m.m.), så kan behandlingen af kroppen løsne og løse disse problemer. Korrekt massage stimulerer kredsløbet, fjerner affaldsstoffer, skaber bedre balance i muskulaturen og giver generelt bedre velvære. Muskulære problemer som man ser i idrættens verden, adskiller sig ikke væsentlig fra skader opstået i andre sammenhænge. Det er for så vidt ligegyldigt, om de muskulære problemer er opstået som følge af idræt eller arbejde. På ét enkelt punkt adskiller idrætten og erhvervslivet sig dog klart fra hinanden i forhold til skader. Idrætsudøveren stiller langt større krav til terapeuten om en hurtig og effektiv behandling, mens man måske og desværre er lidt for tilbøjelig til at nedvurdere fritids- eller arbejdsskader. Det betyder dog ikke, at hverken massør eller klient bør acceptere en længerevarig behandling.

Vores behandlere har en god teoretisk viden om kroppens muskler og led og kombineret med deres praktiske erfaring indenfor massage vil kunne give det bedste for din krops problemer. Massage er for dig der gerne vil løse dine problemer såsom, hovedpine, nakke-, skulder- og rygproblemer.

Massage hos Klinik Lasota

Besøg Klinik Lasota på Facebook her